Zjazdnosť komunikácií Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 16.07.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Levoča