Dostupné služby oblasť: Vzdelávanie, deti a mládež - Školy a škôlky

Infoslužba
Informovanie o centrách voľného času

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o činnosti centra voľného času na území mesta Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o materských školách v obci

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o materských školách na území mesta Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o školských obvodoch

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o školských obvodoch na území mesta Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o špeciálnych triedach
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o špeciálnych triedach v základných školách na území mesta Levoča.
 
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o základných jazykových školách

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o jazykových školách na území mesta Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o základných školách v obci
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o základných školách na území mesta Levoča.
 

 

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o základných umeleckých školách

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o Základnej umeleckej škole Levoča.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o zariadeniach školského stravovania
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o zariadenia školského stravovania na území mesta Levoča.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Uvítanie detí do života
Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta Levoča o pravidelne organizovanej slávnosti uvítania detí do života a zároveň pozvať rodičov, deti a ďalších rodinných príslušníkov na túto slávnosť.
Oblasti služieb