Dostupné služby oblasť: Sociálna pomoc - Sociálna pomoc

Infoslužba
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Prostredníctvom tejto služby mesto Levoča informuje verejnosť o svojom komunitnom pláne sociálnych služieb.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o sociálnych službách v obci
Predmetom tejto služby je informovanie obyvateľov mesta Levoča a ostatnej verejnosti o sociálnych službách, ktoré mesto poskytuje v rámci svojej originálnej pôsobnosti.
Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci

Samosprávy  zabezpečujú sociálnu starostlivosť obyvateľom, spolupracujú s humanitárnymi, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
Predmetom tejto služby je umožniť neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na území mesta Levoča požiadať mesto o finančný príspevok na nasledujúci kalendárny rok
 
E-podanie
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť
Predmetom tejto služby je umožniť neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na území mesta Levoča požiadať mesto o finančný príspevok na nasledujúci kalendárny rok.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Predmetom tejto služby je umožniť osobám v hmotnej núdzi požiadať mesto o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Predmetom tejto služby je umožniť osobám spĺňajúcim kritériá odkázanosti na sociálnu službu požiadať mesto Levoča o poskytovanie opatrovateľskej služby.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie prepravnej služby
Predmetom tejto služby je umožniť osobám spĺňajúcim kritériá odkázanosti na sociálnu službu požiadať mesto o poskytovanie prepravnej služby.
MESTO LEVOČA V SÚČASNOSTI PREPRAVNÚ SLUŽBU NEPOSKYTUJE.
 
E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
Predmetom tejto služby je umožniť osobám spĺňajúcim kritériá odkázanosti na sociálnu službu požiadať mesto o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. 
MESTO LEVOČA V SÚČASNOSTI SOCIÁLNU SLUŽBU V ZARIADENÍ PRE SENIOROV NEPOSKYTUJE.
 
Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie stravovania v jedálni
Predmetom tejto služby je umožniť osobám spĺňajúcim kritériá odkázanosti na sociálnu službu požiadať mesto o poskytovanie sociálnej služby – stravovania v jedálni. 
Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Predmetom tejto služby je základné sociálne poradenstvo mesta Levoča poskytované na základe žiadosti záujemcu alebo ako informácie pre verejnosť. Prostredníctvom tejto služby môže záujemca požiadať mesto o základné sociálne poradenstvo. 
 
Oblasti služieb