Dostupné služby oblasť: Organizovanie podujatí

E-podanie
Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Táto služba umožňuje usporiadateľom verejných kultúrnych podujatí  na území mesta Levoča splniť si zákonnú povinnosť oznámiť mestu Levoča konanie verejného kultúrneho podujatia.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Táto služba umožňuje usporiadateľom verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí  na území mesta Levoča splniť si zákonnú povinnosť oznámiť mestu Levoča konanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie ohňostrojových prác

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom podať mestu žiadosť o súhlas s vykonaním ohňostrojových prác na území mesta.

Oblasti služieb