Dostupné služby oblasť: Občiansky život - Svadba a rodina

E-podanie
Organizovanie občianskeho svadobného obradu
Predmetom tejto služby je umožniť snúbencom požiadať mesto Levoča vykonávajúce pôsobnosť matričného úradu o uzavretie manželstva a predložiť zákonom ustanovené doklady.
 
Oblasti služieb