Dostupné služby oblasť: Občiansky život - Symboly obce

E-podanie
Súhlas použivania symbolov obce

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám podať mestu žiadosť o používanie symbolov mesta.

Oblasti služieb