Dostupné služby oblasť: Občiansky život - Rybárske lístky

E-podanie
Vydávanie rybárskeho lístku
Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom požiadať mesto o vydanie rybárskeho lístka.
- Popis Služby
Oblasti služieb