Dostupné služby oblasť: Občiansky život - Volebné právo

E-podanie
Vydávanie hlasovacieho preukazu
Predmetom tejto služby je umožniť voličovi alebo jeho splnomocnencovi požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu.
 
Oblasti služieb