Dostupné služby oblasť: Občiansky život - Civilná ochrana a bezpečnosť

Infoslužba
Informovanie o požiarnom poriadku obce

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o požiarnom poriadku mesta.

Infoslužba
Informovanie verejnosti o civilnej ochrane
Predmetom tejto služby je informovať obyvateľstvo mesta Levoča o civilnej ochrane a o pôsobnosti mesta pri jej zabezpečovaní.
 
E-podanie
Oznamovanie strát a nálezov

Predmetom tejto služby je umožniť verejnosti oznamovanie strát vecí a umožniť nálezcom oznámiť nájdenie veci.

E-podanie
Predaj hnuteľného majetku obce (mesta)

Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom požiadať mesto Levoča o predaj hnuteľného majetku mesta.