Dostupné služby oblasť: Mesto a jeho rozvoj - Finančná podpora a dotácie

E-podanie
Poskytovanie nenávratných dotácií

Predmetom tejto služby je umožniť oprávneným záujemcom požiadať mesto o poskytnutie nenávratnej dotácie.