Dostupné služby oblasť: Mesto a jeho rozvoj - Náboženský život

Infoslužba
Informovanie o náboženských inštitúciách obce

Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o náboženských inštitúciách v meste Levoča.