Dostupné služby oblasť: Mesto a jeho rozvoj - Cestovný ruch a turizmus

Infoslužba
Informovanie o cestovnom ruchu

Predmetom tejto služby je informovanie verejnosti o cestovnom ruchu v meste.

Oblasti služieb