Dostupné služby oblasť: Bývanie, majetok, sídlo - Chov zvierat

Infoslužba
Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá
Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o útulkoch a karanténach pre zvieratá na území mesta Levoča a v okolitých mestách.
 
E-podanie
Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

Predmetom tejto služby je umožniť záujemcom požiadať mesto o vydanie súhlasu mestského zastupiteľstva na zriadenie chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov.

Oblasti služieb