Predmetom tejto služby je informovanie verejnosti o cestovnom ruchu v meste. Ide o fakultatívnu službu, ktorou chce mesto prispieť k rozvoju cestovného ruchu a k zvýšeniu komfortu pre turistov.
 
INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ:
Na cestovný ruch sa v všeobecnosti nahliada ako na oblasť, ktorej pozitívne vplyvy sú, v prípade jeho adekvátneho rozvoja, nepochybné vo viacerých oblastiach, ako napr. veľmi priaznivé dopady na HDP, zamestnanosť, reštrukturalizáciu, podporu vzniku nových výrob a stimuláciu nových podnikateľských aktivít, export/obchodnú bilanciu, vzdelávanie, rozvoj IT a komunikácií, dopravu, legislatívu, kultúru, životné prostredie, rozvoj vidieka, rozvoja MSP, podporu rozvoja nových interregionálnych aktivít, vitalitu a zdravie ľudí, na spoluprácu štátnej správy a samosprávy, vplýva na medzinárodné vzťahy s príslušnými, mimoriadne zaujímavými efektmi výstupov.
KONKRÉTNE INFORMÁCIE:

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

O cestovnom ruchu v meste / obci

Legislatíva

zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie