Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o náboženských inštitúciách v meste Levoča.
Ide o fakultatívnu službu mesta Levoča, ktorá je prejavom ústretovosti svojim obyvateľom a ostatnej verejnosti.
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁBOŽENSKÝCH INŠTITÚCIÁCH V MESTE LEVOČA:

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Legislatíva

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246