Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta Levoča o pravidelne organizovanej slávnosti uvítania detí do života a zároveň pozvať rodičov, deti a ďalších rodinných príslušníkov na túto slávnosť.
Slávnosť uvítania detí mesto Levoča organizuje štyrikrát v roku v priestoroch mestskej radnice.
Rodičia a deti sú na túto slávnosť osobitne pozývaní.

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Prihláška na slávnostné uvítanie dieťaťa

Legislatíva

Služba je bez právnej regulácie.

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie