Predmetom tejto služby je informovať verejnosť o územnom pláne mesta.
Územné plánovanie je originálnou kompetenciou mesta.
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚZEMNOM PLÁNE MESTA LEVOČA:

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Územný plán samosprávy

Legislatíva

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie