Predmetom tejto služby je umožniť žiadateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám podať mestu žiadosť o používanie symbolov mesta.
Rozhodnúť o súhlase s používaním symbolov mesta pre žiadateľa je právomocou primátora mesta. Rozhodnutie – súhlas sa vydáva na dobu určitú.
 
 

Dátum zverejnenia: 20.06.2019

Dátum poslednej zmeny: 20.06.2019

Žiadosť o súhlas na používanie erbu

Legislatíva

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Poplatky

S elektronickou službou nie sú spojené žiadne poplatky a platby.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča
webové sídlo: www.levoca.sk
e-mail: mesto@levoca.sk
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Telefón: +421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: +421-53-451 2246

Životné situácie