Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča Telefón: +421/534512570
E-mail: zsghle@zsghle.sk
Riaditeľ: Mgr. Martina Stašková

Gašpara Haina 37
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča
Základná škola, Francisciho 11, Levoča Telefón: +421/534513380
E-mail: franc@stonline.sk
Riaditeľ: Mgr. Viera Adamkovičová

Jána Francisciho 11
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča
Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča Telefón: +421/534512298
E-mail: klubert@stonline.sk
Riaditeľ: Mgr. Jana Milčáková

Námestie Štefana Kluberta 10
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča