Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 Telefón: +421/534512593
E-mail: mszeleznicnyriadok@levoca.eu
Riaditeľ: PaedDr. Anna Bineková

Železničný riadok 3
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča
Materská škola Telefón: +421/534512739
E-mail: mshermanka@gmail.com
Riaditeľ: PaedDr. Anna Bineková

Gustáva Hermana 9
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča
Materská škola Telefón: +421/534513610
E-mail: msghaina@levonetmail.sk
Riaditeľ: PaedDr. Anna Bineková

Gašpara Haina 36
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča
Materská škola Telefón: +421/534512634
E-mail: materske@levonet.sk
Riaditeľ: PaedDr. Anna Bineková

Jána Francisciho 8
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča
Materská škola Telefón: +421/534512300
E-mail: mspredmestie26@gmail.com
Riaditeľ: PaedDr. Anna Bineková

Predmestie 832/26
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča
Materská škola Telefón: +421/534496104
E-mail: mslevoca@mail.t-com.sk
Riaditeľ: PaedDr. Anna Bineková

Levočské Lúky 3
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča