Školská jedáleň pri MŠ Železničný riadok 3

Telefón: +421/534512593
E-mail: mszeleznicnyriadok@levoca.eu
Vedúca jedálne: PaedDr. Anna Bineková

Železničný riadok 3
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča

Školská jedáleň pri ZŠ Námestie Štefana Kluberta 10

Telefón: +421/534512298
E-mail: klubert@stonline.sk
Vedúca jedálne: Mgr. Jana Milčáková

Námestie Štefana Kluberta 10
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča

Školská jedáleň pri ZŠ Gašpara Haina 37

Telefón: +421/534512570
E-mail: zsghle@zsghle.sk
Vedúca jedálne: Mgr. Martina Stašková

Gašpara Haina 37
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča

Školská jedáleň pri ZŠ Francisciho 11

Telefón: +421/534513380
E-mail: franc@stonline.sk
Vedúca jedálne: Mgr. Viera Adamkovičová

Francisciho 11
054 01 Levoča

Mesto/obec
Levoča