Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Stavebné povolenie mesta Levoča pre stavebníka TESCO STORES SR, a.s.

Mesto Levoča zverejňuje stavebné povolenie pre stavebníka TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Stavba: OC Levoča - objekt pre obchod a služby TESCO - SO 06 02 Prístupová komunikácia, SO 0603 Parkovisko a zásobovacia komunikácia

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 16. 12. 2019


Prílohy