Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Návrh rozpočtu mesta Levoča na rok 2020

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh rozpočtu mesta Levoča na rok 2020.

 

Dátum zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, na ktorom bude návrh rozpočtu prerokovaný: 19. 12. 2019

 

Dátum zverejnenia návrhu rozpočtu na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 22. 11. 2019


Prílohy