Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku mesta v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mesto Levoča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoje zámery - priame prevody majetku mesta, priame prenájmy majetku mesta, prevody a prenájmy majetku mesta v prípadoch osobitného zreteľa.

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 03. 12. 2019 


Prílohy