Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 - informácie pre voliča

Mesto Levoča podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky informácie pre voliča v priloženom dokumente.

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 12. 11. 2019


Prílohy