Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Oznam mesta Levoča o zahájení realizácie projektov s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že v mesiaci október 2019 zahájilo realizáciu projektu s názvom: "Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči, ˇUZPF 2939/1" - obnova meštianskeho domu, a projekt s názvom "Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF 2940/1" - obnova meštianskeho domu.

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 02. 10. 2019


Prílohy